Όλη μας η ζωή βασίζεται στη ροή της ενέργειας στο σώμα μας.

Προεκτείνοντας την έννοια αυτή λίγο ακόμα, η “σωστή” ροή της ενέργειας σημαίνει ότι το σώμα είναι υγιές.

Αντιθέτως ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι η “μη σωστή” ροή της ενέργειας, σημαίνει ότι το σώμα είναι άρρωστο,
ή καλύτερα ότι δεν είναι υγιές.

Πως εμείς βιώνουμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός της ασθένειας;

Με κάποια συμπτώματα, πχ στη γρίπη αισθανόμαστε μια καχεξία, μπορεί να πονά το σώμα μας ή το κεφάλι μας,
ή ακόμη μπορεί να υπάρχει καταρροή ή και πυρετός. Αυτά τα συμπτώματα, η ομοιοπαθητική ιατρική,
τα θεωρεί σαν την έκφραση της ασθενείας στον άνθρωπο.

Και σε καμιά περίπτωση δεν είναι το  “κακό σύμπτωμα” που πρέπει πάση θυσία να εκριζώσουμε.

Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε πως, εξωτερικά η ενέργεια μας “εκφράζει” με τον τρόπο αυτό,
την ανισορροπία της, που βρίσκεται στο εσωτερικό, και βεβαίως προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη,
δηλαδή την θεραπεία.

Εδώ είναι καλό να σημειωθεί, ότι ο όρος ασθενής, είναι ακριβώς αυτός που ταιριάζει ετυμολογικά και
εννοιολογικά στην περίπτωση, ότι δηλαδή ο πάσχων έχει έλλειψη σθένους, δηλαδή με όρους ομοιοπαθητικούς,
έλλειψη ζωτικής ενέργειας.