ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -  ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Η ενεργειακή - πληροφοριακή θεραπευτική, είναι βασισμένη στην ομοιοπαθητική ιδέα που λέει ότι
το "όμοιο θεραπεύει το όμοιο", ή αλλιώς ο άνθρωπος με τα όμοια αρρωσταίνει και με τα όμοια γίνεται καλά.

Κάθε τι γύρω μας έχει - εκπέμπει μια συγκεκριμένη συχνότητα, και εμείς το ίδιο.

Είμαστε σε μια ανταλλαγή συχνοτήτων με το περιβάλλον, και η ποιότητα αυτής της ανταλλαγής
αντικατοπτρίζει την ποιότητα μας ως οργανισμοί και άρα της υγείας μας.

Ακολουθώντας το τρόπο σκέψης αυτό, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι "όλα είναι συχνότητες" και
πως όπως υπάρχουν "άρρωστες συχνότητες υπάρχουν και θεραπευτικές".

Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να πούμε πως αν "ανιχνεύαμε" μια άρρωστη συχνότητα, και μπορούσαμε
να δώσουμε την ίδια συχνότητα, στον άνθρωπο, αυτό, σύμφωνα με την ομοιοπαθητική ιδέα,
"το όμοιο θεραπεύει το όμοιο" τότε αυτή συχνότητα θα μπορούσε να ονομαστεί "θεραπευτική".

Έτσι έχουμε συσκευή που ανιχνεύει, αναπαράγει και στέλνει τις συχνότητες στον άνθρωπο,
με σκοπό την επαναφορά της υγείας του.

Έχουν αναφερθεί περιστατικά με αυτισμούς πχ και άλλες εξίσου σοβαρές βλάβες,
που θεραπεύτηκαν εντελώς με τη χρήση των "θεραπευτικών" αυτών συχνοτήτων.